Phù hợp triển khai cho mọi đối tượng

Giải pháp chứng thực chữ ký số của VNPT

solution vnpt ca

Chữ ký số VNPT CA

Là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của VNPT được Bộ TTTT cấp phép từ năm 2009.

VNPT Smart CA

Là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa do VNPT tự nghiên cứu và phát triển, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bảo mật eIDAS của Châu Âu và các tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

solution vnpt ca 02
solution vnpt ca 03

VNPT CA Plugin

Là giải pháp tích hợp ký số cho các ứng dụng trình trên duyệt, hỗ trợ người dùng sử dụng USB Token để ký số.

Đăng ký

VNPT Signsever

Là giải pháp tích hợp ký số tập trung được triển khai trên hạ tầng của Khách hàng, trong đó Khóa ký của người dùng được lưu trữ trong thiết bị chuyên dụng như HSM.

solution vnpt ca 04
solution vnpt ca noi bo

Chữ ký số CA Nội bộ

Là giải pháp cấp phát chứng thư số cho người dùng trong nội bộ của một tổ chức, CA nội bộ được triển khai trên hạ tầng của Khách hàng trong đó hệ thống chỉ cấp phát chứng thư số cho người dùng trong nội bộ của tổ chức, giá trị pháp lý của chữ ký số được ký bằng chứng thư số nội bộ chỉ có giá trị pháp lý trong phạm vi của tổ chức, không có giá trị ra bên ngoài

Đăng ký

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ bộ

ic green check  Phát hành hóa đơn điện tử

ic green check Kê khai/quyết toán thuế, bảo hiểm

ic green check Ký văn bản, hợp đồng điện tử

ic green check Giao dịch ngân hàng

ic green check Chứng khoán điện tử

ic green check Xác thực dịch vụ công điện tử

img overview vnpt

Hotline: 0941773777

Bảng giá chữ ký số VNPT CA

Chữ ký số có giá trị pháp lý như con dấu của tổ chức/doanh nghiệp khi giao dịch điện tử

Hổ trợ đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Public key: 2048 bit
 • Chuẩn: SHA256
 • Ký văn bản dạng PDF, Word, file ảnh…
 • ký Hóa đơn điện tử
 • Thuế điện tử, Hải quan
 • Bảo hiểm xã hội
 • Giao dịch điện tử khác
đăng ký
Hổ trợ đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Public key: 2048 bit
 • Chuẩn: SHA256
 • Ký văn bản dạng PDF, Word, file ảnh…
 • ký Hóa đơn điện tử
 • Thuế điện tử, Hải quan
 • Bảo hiểm xã hội
 • Giao dịch điện tử khác
đăng ký
Hổ trợ đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Public key: 2048 bit
 • Chuẩn: SHA256
 • Ký văn bản dạng PDF, Word, file ảnh…
 • ký Hóa đơn điện tử
 • Thuế điện tử, Hải quan
 • Bảo hiểm xã hội
 • Giao dịch điện tử khác
đăng ký

Chữ ký số có giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân trong tổ chức/doanh nghiệp: sử dụng trong các giao dịch nội bộ hoặc giao dịch với bên ngoài được tổ chức/doanh nghiệp ủy quyền

Hổ trợ đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Public key: 2048 bit
 • Chuẩn: SHA256
 • Ký văn bản dạng PDF, Word, file ảnh…
 • Ký số (Document Signing)
 • Bảo vệ Email (Email protect)
 • Xác thực người dùng (Authentication)
 • Giao dịch điện tử khác
đăng ký
Hổ trợ đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Public key: 2048 bit
 • Chuẩn: SHA256
 • Ký văn bản dạng PDF, Word, file ảnh…
 • Ký số (Document Signing)
 • Bảo vệ Email (Email protect)
 • Xác thực người dùng (Authentication)
 • Giao dịch điện tử khác
đăng ký
Hổ trợ đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Public key: 2048 bit
 • Chuẩn: SHA256
 • Ký văn bản dạng PDF, Word, file ảnh…
 • Ký số (Document Signing)
 • Bảo vệ Email (Email protect)
 • Xác thực người dùng (Authentication)
 • Giao dịch điện tử khác
đăng ký

Chữ ký số dùng để xác thực danh tính của cá nhân, có giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân đó

Hổ trợ đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Public key: 2048 bit
 • Chuẩn: SHA256
 • Ký văn bản dạng PDF, Word, file ảnh…
 • Ký số (Document Signing)
 • Bảo vệ Email (Email protect)
 • Xác thực người dùng (Authentication)
 • Giao dịch điện tử khác
đăng ký
Hổ trợ đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Public key: 2048 bit
 • Chuẩn: SHA256
 • Ký văn bản dạng PDF, Word, file ảnh…
 • Ký số (Document Signing)
 • Bảo vệ Email (Email protect)
 • Xác thực người dùng (Authentication)
 • Giao dịch điện tử khác
đăng ký
Hổ trợ đầy đủ nghiệp vụ ký số
 • Public key: 2048 bit
 • Chuẩn: SHA256
 • Ký văn bản dạng PDF, Word, file ảnh…
 • Ký số (Document Signing)
 • Bảo vệ Email (Email protect)
 • Xác thực người dùng (Authentication)
 • Giao dịch điện tử khác
đăng ký