Các trường hợp xử lý sai hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc xuất hóa đơn điện tử bị sai sót là điều không thể tránh khỏi. Để đảm bảo tính pháp lý của hóa đơn điện tử, cơ sở kinh doanh cần thực hiện đúng quy định về xử lý hóa đơn điện tử có sai sót theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.

4 trường hợp sửa sai hóa đơn điện tử

Căn cứ theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, cơ sở kinh doanh có thể thực hiện sửa sai hóa đơn điện tử theo 4 trường hợp sau:

1. Hủy hóa đơn

Hủy hóa đơn điện tử là trường hợp cơ sở kinh doanh lập hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã giao hàng, cung ứng dịch vụ nhưng chưa thanh toán. hoặc khi người mua đã nhận hoá đơn nhưg sau đó huỷ đơn hàng.

2. Điều chỉnh hóa đơn

Điều chỉnh hóa đơn điện tử là trường hợp cơ sở kinh doanh lập hóa đơn điện tử có sai sót đã giao hàng, cung ứng dịch vụ hoặc đã thanh toán bị sai giá trị: thực hiện điều chỉnh tăng ghi (+), điều chỉnh giảm ghi (-)

3. Thay thế hóa đơn

Khi hoá đơn không sai về gia trị hoặc xuất lại hoá đơn có cùng kỳ khai thuế với hoá đươn bị sai hoặc hoá đơn đã được cấp mã chưa gửi cho người mua có sai. Thay thế hóa đơn điện tử là trường hợp cơ sở kinh doanh lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

4. Giải trình về sai sót

Giải trình về sai sót là trường hợp cơ sở kinh doanh lập hóa đơn điện tử có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng không sai mã số thuế và các nội dung khác không sai sót.

Tùy theo từng trường hợp sai sót, cơ sở kinh doanh cần thực hiện các bước sau:

1. Bước 1: Xác định trường hợp sai sót

Cơ sở kinh doanh cần xác định chính xác trường hợp sai sót của hóa đơn điện tử để thực hiện xử lý đúng quy định.

2. Bước 2: Lập hóa đơn điện tử mới

Căn cứ vào trường hợp sai sót, cơ sở kinh doanh lập hóa đơn điện tử mới theo quy định.

3. Bước 3: Gửi hóa đơn điện tử mới cho người mua

Cơ sở kinh doanh gửi hóa đơn điện tử mới cho người mua qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua Cổng thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

4. Bước 4: Gửi thông báo về việc lập hóa đơn điện tử có sai sót cho cơ quan thuế

Cơ sở kinh doanh lập thông báo về việc lập hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT và gửi đến cơ quan thuế.

Lưu ý

  • Trường hợp lập hóa đơn điện tử thay thế, cơ sở kinh doanh cần ghi rõ “hóa đơn thay thế” trên hóa đơn điện tử mới.

  • Trường hợp hóa đơn điện tử đã được lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã giao hàng, cung ứng dịch vụ nhưng chưa thanh toán, cơ sở kinh doanh có thể lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

  • Trường hợp hóa đơn điện tử đã được lập và giao cho người mua, cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

  • Trường hợp hóa đơn điện tử đã được lập và thanh toán, cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

Trên đây là nội dung về 4 trường hợp sửa sai hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình xử lý hóa đơn điện tử có sai sót.

4 truong hop sua sai hoa don tt78

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *