Thông báo về việc chuyển đổi sử dụng dịch vụ tổng đài SIP trunking sang dịch vụ Voice Brandname

Căn cứ Nghị định 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2021 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;

Trung tâm Kinh doanh VNPT TP.HCM – Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT VinaPhone) xin chân thành cảm ơn Quý khách đã đồng hành và sử dụng dịch vụ của VNPT VinaPhone trong thời gian qua.

Theo quy định tại Chương III, Mục 1, Điều 13 Nghị định 91/2020/NĐ-CP quy định đối với khách hàng “8.Chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo khi đã được cấp tên định danh và không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện thoại quảng cáo”.

Theo đó, để hạn chế tình trạng cuộc gọi rác, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể khi thực hiện cuộc gọi quảng cáo ra đều phải hiển thị tên định danh. Dịch vụ Voice Brandname – cuộc gọi hiển thị Brandname ra đời đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp và đáp ứng quy định của Nghị định 91, Thông tư 22.

Để cung cấp và sử dụng dịch vụ theo đúng quy định của nhà nước, Trung tâm Kinh doanh VNPT TP.HCM kính đề nghị Quý khách hàng chuyển đổi sử dụng Siptrunking sang dịch vụ Voice Brandname theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP.

Chính sách và quy định sử dụng dịch vụ Voice Brandname: Quý khách hàng tham khảo tạo Phụ lục 01, 02, 03 đính kèm. Trường hợp Quý khách hàng cần thêm tư vấn, hỗ trợ về dịch vụ Voice Brandname, Quý khách hàng liên hệ với đầu mối của Trung tâm Kinh doanh VNPT TP.HCM tại văn bản này bên dưới để được hỗ trợ.

Để thực hiện chuyển đổi cho Quý khách sang sử dụng dịch vụ Voice Brandname, Trung tâm Kinh doanh VNPT TP.HCM sẽ thực hiện các nội dung sau:

–         Phối hợp với quý khách hàng để tư vấn giải pháp chuyển đổi cụ thể.

–         Đảm bảo sự chuyển đổi không gây ảnh hưởng đến quá trình SXKD của quý khách.

–         Các chính sách chuyển đổi và giá cước Voice Brandname áp dụng đúng quy định của Tổng Công ty/Tập đoàn ban hành.

Trường hợp vì một số lý do Quý khách hàng không thực hiện chuyển đổi sang sử dụng dịch vụ Voice Brandname; và đến khi Bộ Thông Tin Truyền Thông bắt buộc phải chuyển sang sử dụng Voice Brandname, thì Trung tâm Kinh doanh VNPT TP.HCM sẽ thông báo đến quý khách và thực hiện các nội dung sau:

–         Tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho Quý khách hàng.

–         Sau 15 ngày kể từ ngày tạm ngưng cung cấp dịch vụ, nếu khách hàng không chuyển đổi sang dịch vụ Voice Brandame Trung tâm Kinh doanh VNPT TP.HCM sẽ chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ Siptrunking đã ký với khách hàng.

–         Sở cứ theo điều khoản của Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ:

  • Khoản L, mục 5.2 của hợp đồng quy định  khách hàng có nghĩa vụ “Tuân thủ các quy định của pháp luật về việc sử dụng dịch vụ viễn thông. Trường hợp này Khách hàng không tuân thủ Nghị định 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2021 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
  • Mục 7.3 quy định “Trường hợp có sự cố khẩn cấp hoặc theo quy định của pháp luật, Bên B (VNPT VinaPhone) có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ và có trách nhiệm thông báo cho Bên A (Khách hàng) trong vòng 24 giờ kể từ khi tạm ngừng cung cấp dịch vụ.
  • Mục 8.3 quy định “Bên bị vi phạm Hợp đồng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước hạn nếu bên vi phạm Hợp đồng không khắc phục được hậu quả trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của bên bị vi phạm.

Với mong muốn cung cấp dịch vụ và gắn bó với Quý khách hàng lâu dài, Trung tâm Kinh doanh VNPT TP.HCM kính đề nghị Quý khách hàng nhanh chóng thưc hiện chuyển đổi sang dịch vụ Voice Brandname một cách sớm nhất.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc khách hàng liên hệ với đầu mối bán hàng của VNPT:

♦ Hotline bán hàng: 0941 773 777

♦ Mail: sales@vnpttphcm.com.vn

♦ Website: https://vnpttphcm.com.vn

 

Trân trọng cảm ơn!